Sản phẩm

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp
Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấpGhế ngồi phòng họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện vv...Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất phòng họp trực tuyến

Nội thất phòng họp trực tuyến

Chất liệu: Gỗ Tự Nhiên cao cấp, kết hợp bọc nỉ

Hạng mục: Ghế phòng họp, Bàn Họp, Bàn họp thành viên, ghế thành viên, ghế chủ tọa, bục tượng Bác Hồ vv…

☎️ Hotline : 0989870848

? Www.binhgo.vn / www.mynghengocbich.com
?FB : https://www.facebook.com/Dogomynghengocbich

 

 

Mô tả sản phẩm

Nội thất phòng họp trực tuyến

Ngọc Bích là đơn vị chuyên thi công nội thất văn phòng, nội thất phòng họp, hội trường, phòng làm việc của lãnh đạo các cấp. Với quy mô nhà xưởng lớn, đơn vị của chúng tôi đáp ứng được nhiều dự án lớn, đòi hỏi chấp lượng cao.

Các dự án được chúng tôi thực hiện nhiều như: Nội thất phòng họp tỉnh ủy, nội thất phòng họp Đảng Ủy, Nội thất Hội trường các cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Nội thất Phòng họp trực tuyến bằng chất liệu gỗ Tự Nhiên cao cấp

Ghế ngồi phòng họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện vv...

Ghế ngồi phòng họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện vv…

Ghế ngồi phòng họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện vv...

Ghế ngồi phòng họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện vv…

Ngoài các dự án về thi công đồ nội thất các phòng họp các cấp, chúng tôi còn thi công nội thất phòng họp, nội thất phòng giám đốc cho các doanh nghiệp tư nhân.

Tham khảo một số mẫu về bàn làm việc Giám Đốc

Nội thất phòng họp trực tuyến

Liên hệ