Một số chương trình hợp tác giữa công ty với các nước trong đó có nước bạn nào, Campuchia, Nam Phi

Khu sử lý gỗ quý theo phương pháp truyền thống – Giúp sản phẩn gỗ quý được đảm bảo nhất về chất lượng