gioi_thieu_DC_8

Một số chương trình hợp tác giữa công ty với các nước trong đó có: nước bạn nào, Campuchia, Nam Phi